داستان یک انجمن -۱

چند دوست با هم تصمیم می‌گیرند که دیگر به صورت انفرادی فعالیت نکرده و همه کارهای پراکنده‌ی خود را در قالب یک سازمان یا انجمن مردم نهاد پیگیری کنند. در واقع شاید ایده‌ی اصلی شکل‌گیری بسیاری از ... ...
Share This

اطلس جامعه مدنی

اطلس جامعه مدنی
این صفحه برای معرفی و تقویت پروژه اطلس جامعه مدنی راه اندازی شده است. هدف اصلی این پروژه ارتقای مهارت و دانش شما برای افزایش قدرت شهروندی در جامعه مدنی است ...
Share This

دموکراسی چیست؟

دموکراسی چیست؟
قدرت مردم پیچیده‏تر از حکومت اکثریت است. «دموکراسی این نیست که دو گرگ و یک گوسفند بر سر اینکه شام چه بخوریم رأی بدهند» ...
Share This

پیشینه و اهداف

پیشینه و اهداف
اطلس جامعه مدنی یک پروژه از عرصه سوم است. جامعه مدنی دارای تعاریف متنوعی است. بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدنی در سراسر جهان تعاریف مختلفی را از جامعه مدنی ارائه کرده‌اند. در میان این تعاریف، ... ...
Share This

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک
دکتر هولیس گلیسر، نکات مفیدی ر مورد ساختن گروه‏های دموکراتیک که مستقل و خود مختار هستند، ارائه می‏کند. او ارتباطات، رهبری و تعارض را در این مطلب مورد بحث قرار می‏دهد. ...
Share This

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند
فرانک شری چگونگی ایجاد پیام‏های قدرتمند را برای حمایت، مورد بررسی قرار داد. او روش خودش را برای برقرار ارتباط مؤثر به اشتراک گذاشت ...
Share This

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب
استاد هاله قریشی تاملاتی را درباره شرایطی که تغییرات ماندگار را ممکن می‏کند و زمانی که او به عنوان یک انقلابی در ایران بود مطرح می‏کند. او می‏نویسد: «در زمان انقلاب بیشتر از دو سال زمان نبرد تا ... ...
Share This