Category Archives: مطالب کلی

اینفوگرافیک: بودجه و مراحل تصویب آن در ایران

اینفوگرافیک: بودجه و مراحل تصویب آن در ایران
بودجه ریزی در ایران فرایندی است به شدت پیچیده و طولانی، مراحلی که طی آن ماه‌ها زمان نیاز دارد. تنظیم بودجه، ارائه به مجلس و تصویب آن، اجرای بودجه و نظارت بر آن تنها عناوین کلی پروسه‌هایی است با ... Read more
Share This

چک لیست بودجه (بخش سوم)

چک لیست بودجه (بخش سوم)
بدست آوردن ارقام در مقالات پیشین به این که چرا باید مدیریت مالی وجود داشته باشد، برنامه ریزی در مورد اهداف و چرایی های بودجه صحبت کردیم. حال باید سری هم به ارقام بودجه بزنیم، درآمد‌ها و هزینه‌ها ... Read more
Share This

داستان یک انجمن -۱

چند دوست با هم تصمیم می‌گیرند که دیگر به صورت انفرادی فعالیت نکرده و همه کارهای پراکنده‌ی خود را در قالب یک سازمان یا انجمن مردم نهاد پیگیری کنند. در واقع شاید ایده‌ی اصلی شکل‌گیری بسیاری از ... Read more
Share This

پیشینه و اهداف

پیشینه و اهداف
اطلس جامعه مدنی یک پروژه از عرصه سوم است. جامعه مدنی دارای تعاریف متنوعی است. بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدنی در سراسر جهان تعاریف مختلفی را از جامعه مدنی ارائه کرده‌اند. در میان این تعاریف، ... Read more
Share This

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک
دکتر هولیس گلیسر، نکات مفیدی ر مورد ساختن گروه‏های دموکراتیک که مستقل و خود مختار هستند، ارائه می‏کند. او ارتباطات، رهبری و تعارض را در این مطلب مورد بحث قرار می‏دهد. Read more
Share This

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند
فرانک شری چگونگی ایجاد پیام‏های قدرتمند را برای حمایت، مورد بررسی قرار داد. او روش خودش را برای برقرار ارتباط مؤثر به اشتراک گذاشت Read more
Share This

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب
استاد هاله قریشی تاملاتی را درباره شرایطی که تغییرات ماندگار را ممکن می‏کند و زمانی که او به عنوان یک انقلابی در ایران بود مطرح می‏کند. او می‏نویسد: «در زمان انقلاب بیشتر از دو سال زمان نبرد تا ... Read more
Share This