اطلس جامعه مدنی

اطلس جامعه مدنی

ما سفر بزرگی را آغاز کرده‌ایم. در این سفر پای صحبت کنشگران مدنی در سراسرجهان نشسته‌ایم تا داستان‌ها و فعالیت‌های روزمره‌ی آنها را برایتان نقل کنیم. این پروژه تلاش می‌کند موفقیت‌ها و شکست‌های جامعه‌مدنی در دنیا را با شما به اشتراک بگذارد

هدف اصلی “اطلس جامعه مدنی” بالا بردن مهارت و دانش شماست. این اطلس، آزمون و خطای سازمان‌ها و افراد موفق در عرصه‌های گوناگون جامعه مدنی و رویکرد آنان در برابر موانع و چالش‌های پیش روی خود را به شما منتقل خواهد کرد

نخستین گام برای دنبال کردن این پروژه، ثبت نام کردن در سایت است. ما به صورت ماهانه برای شما نامه‌ای ارسال خواهیم کرد و گزارشی از روند پیشرفت پروژه را در اختیار شما خواهیم گذاشت. این سفر می تواند برایتان هیجان انگیز باشداین صفحه برای شناساندن و توانمند ساختن پروژه اطلس جامعه مدنی راه اندازی شده است

Work for the best

Share This