Author Archives: توری اگرمن

اطلس جامعه مدنی

اطلس جامعه مدنی
این صفحه برای معرفی و تقویت پروژه اطلس جامعه مدنی راه اندازی شده است. هدف اصلی این پروژه ارتقای مهارت و دانش شما برای افزایش قدرت شهروندی در جامعه مدنی است Read more
Share This

پیشینه و اهداف

پیشینه و اهداف
اطلس جامعه مدنی یک پروژه از عرصه سوم است. جامعه مدنی دارای تعاریف متنوعی است. بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدنی در سراسر جهان تعاریف مختلفی را از جامعه مدنی ارائه کرده‌اند. در میان این تعاریف، ... Read more
Share This

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند
فرانک شری چگونگی ایجاد پیام‏های قدرتمند را برای حمایت، مورد بررسی قرار داد. او روش خودش را برای برقرار ارتباط مؤثر به اشتراک گذاشت Read more
Share This

پنج شکست بزرگ که ما می توانیم از آن بیاموزیم

پنج شکست بزرگ که ما می توانیم از آن بیاموزیم
شکست بهترین معلم ما است. ما هنوز از آگاه ساختن دیگران از بزرگترین شکستمان خجالت زده می شویم. اینجا 5 شکست بزرگ وجود دارد که ما می توانیم از آنان بیاموزیم. ما امیدواریم که آنان درس های بزرگی ... Read more
Share This