درس‌های از پرندگان برای رهبری

درس‌های از پرندگان برای رهبری

پرندگان مهاجر چه چیزی در مورد رهبری به ما می‌آموزند؟ بیش از‌ آنچه فکر می‌کنید.

در اینجا به ۴ مورد کلی که می توان از پرندگان آموخت اشاره می شود. البته مطالب بیشماری درباره  پرندگان وجود دارد اما در اینجا به توضیحی کوتاه از آنها بسنده می کنیم.

۱) یک رهبر خوب دنبال روی خوبی است.

پرندگانی که به صورت گروهی پرواز می‌کنند در مقایسه با آنهایی که تنها پرواز می کنند مسیر طولانی تری را می توانند کوچ کنند. آنها با هم انرژی ذخیره می‌کنند و سریع تر هم پرواز می‌کنند.

"Waders in flight Roebuck Bay" by Mdk572 - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

“Waders in flight Roebuck Bay” by Mdk572 – Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

۲) گروه‌های دموکرات رهبری را به اشتراک می گذارند.

پرندگان در گروه، هم‌زمان رهبری و دنباله‌روی می‌کنند. در بین آنها یک رهبر واحد وجود ندارد.

۳) یک رهبر خوب باعث می‌شود دیگران از فرصت‌ها و امکانات آگاه شوند.

وقتی فلامینگوها تهدید می‌شوند، تمام گروه واکنش نشان می‌دهد. در پی واکنش، فاصله بسیار کمی میان اعلام خطر (هشدار) تا عمل به آن وجود دارد.

در اینجا تنها یک پرنده‌ مسئول پاسداری از گروه در برابر خطر را برعهده ندارد، بلکه همگی در انجام این وظیفه همگام هستند.

Eurasian_Cranes_migrating_to_Meyghan_Salt_Lake

۴) یک رهبر بزرگ کنار می‌کشد.

پرندگان، رهبری را به اشتراک می گذارند، به عنوان مثال، زمانی که آنها به شکل V  پرواز می‌کنند، پرنده‌ی جلویی سخت‌ترین کار را بر عهده دارد. بسیاری از پرندگان گروه به نوبت رهبری را به عهده می‌گیرند تا هیچ پرنده ای به دلیل خستگی از پا در نیاید. در دسته‌ی پرندگان، گاهی ضعیف ترین پرندگان نیز گروه را هدایت می‌کنند. بر پایه مشاهدات یک جانورشناس به نام «دارو بیرو»، زمانی که پرندگان جایگاه رهبری را به اشتراک می گذارند، در مقایسه با زمانی که این مسئولیت را به رهبر واگذار می کنند، از شانس بقای بیشتری برخوردار می‌شوند.

Share This