پیشینه و اهداف

پیشینه و اهداف
اطلس جامعه مدنی یک پروژه از عرصه سوم است. جامعه مدنی دارای تعاریف متنوعی است. بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدنی در سراسر جهان تعاریف مختلفی را از جامعه مدنی ارائه کرده‌اند. در میان این تعاریف، ... Read more
Share This

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک
دکتر هولیس گلیسر، نکات مفیدی ر مورد ساختن گروه‏های دموکراتیک که مستقل و خود مختار هستند، ارائه می‏کند. او ارتباطات، رهبری و تعارض را در این مطلب مورد بحث قرار می‏دهد. Read more
Share This

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند
فرانک شری چگونگی ایجاد پیام‏های قدرتمند را برای حمایت، مورد بررسی قرار داد. او روش خودش را برای برقرار ارتباط مؤثر به اشتراک گذاشت Read more
Share This

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب
استاد هاله قریشی تاملاتی را درباره شرایطی که تغییرات ماندگار را ممکن می‏کند و زمانی که او به عنوان یک انقلابی در ایران بود مطرح می‏کند. او می‏نویسد: «در زمان انقلاب بیشتر از دو سال زمان نبرد تا ... Read more
Share This

غیرممکن را ممکن کنیم

غیرممکن را ممکن کنیم
آنها پرسر و صدااند و همه جا حضوردارند.بسیاری با سرهای نیمه تراشیده،موهای درهم تنیده و با سگهای دورگه ای که پارس می کنند. اما هنوز هم این شبکه‌های همکاری هم چنان برای مقامات دولتی ناشناخته مانده و ... Read more
Share This

پنج شکست بزرگ که ما می توانیم از آن بیاموزیم

پنج شکست بزرگ که ما می توانیم از آن بیاموزیم
شکست بهترین معلم ما است. ما هنوز از آگاه ساختن دیگران از بزرگترین شکستمان خجالت زده می شویم. اینجا 5 شکست بزرگ وجود دارد که ما می توانیم از آنان بیاموزیم. ما امیدواریم که آنان درس های بزرگی ... Read more
Share This