اطلس جامعه مدنی

اطلس جامعه مدنی
این صفحه برای معرفی و تقویت پروژه اطلس جامعه مدنی راه اندازی شده است. هدف اصلی این پروژه ارتقای مهارت و دانش شما برای افزایش قدرت شهروندی در جامعه مدنی است Read more
Share This

پیشینه و اهداف

پیشینه و اهداف
اطلس جامعه مدنی یک پروژه از عرصه سوم است. جامعه مدنی دارای تعاریف متنوعی است. بسیاری از صاحب نظران و فعالان مدنی در سراسر جهان تعاریف مختلفی را از جامعه مدنی ارائه کرده‌اند. در میان این تعاریف، ... Read more
Share This

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک

ساخت گروه‏‌های دموکراتیک
دکتر هولیس گلیسر، نکات مفیدی ر مورد ساختن گروه‏های دموکراتیک که مستقل و خود مختار هستند، ارائه می‏کند. او ارتباطات، رهبری و تعارض را در این مطلب مورد بحث قرار می‏دهد. Read more
Share This

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند

ایجاد پیام‏‌های قدرتمند
فرانک شری چگونگی ایجاد پیام‏های قدرتمند را برای حمایت، مورد بررسی قرار داد. او روش خودش را برای برقرار ارتباط مؤثر به اشتراک گذاشت Read more
Share This

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب

هاله قریشی: تاملاتی بر دگرگونی و انقلاب
استاد هاله قریشی تاملاتی را درباره شرایطی که تغییرات ماندگار را ممکن می‏کند و زمانی که او به عنوان یک انقلابی در ایران بود مطرح می‏کند. او می‏نویسد: «در زمان انقلاب بیشتر از دو سال زمان نبرد تا ... Read more
Share This

غیرممکن را ممکن کنیم

غیرممکن را ممکن کنیم
آنها پرسر و صدااند و همه جا حضوردارند.بسیاری با سرهای نیمه تراشیده،موهای درهم تنیده و با سگهای دورگه ای که پارس می کنند. اما هنوز هم این شبکه‌های همکاری هم چنان برای مقامات دولتی ناشناخته مانده و ... Read more
Share This