Tag Archives: فساد

ویدیو: راه‌هایی ساده برای مبارزه جوانان علیه فساد- بخش دوم

هر کسی ممکن است در زندگی خود با موارد مختلفی از فساد مواجه شود، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چه باید کرد؟ افراد، سازمان‌های مدنی، مطبوعات هرکدام چه وظیفه‌ای در قبال فساد دارند؟‌چگونه ... Read more
Share This

ویدیو: راه‌هایی ساده برای مبارزه جوانان علیه فساد- بخش اول

هر سیستمی که با پول عمومی یعنی مالیات اداره می‌شود در معرض فساد قرار دارد. در طول تاریخ انسان با همواره با وسوسه دست‌اندازی به اموال عمومی مواجه بوده است، هر چند حالا با حاکمیت قانون و افزایش ... Read more
Share This